Storfylkets nye politiske ledelse

Påtroppende fylkesordfører Terje Riis-Johansen har presentert de nye hovedutvalgsledere i Vestfold og Telemark fylkeskommune. De kommer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti.