Posisjonen dvs H, AP og FRP har Rjukan sykehus i sine partiprogrammer og dette er også nedfelt i samarbeidsavtalen etter valget. Vi ønsker å se på muligheter på hva vi kan skape av helserelaterte tjenester i bygningsmassen på sykehuset.
I dag har kommunen bla. en korttids rehab avdeling der mm.
Protestene og den politiske uro før vi i det hele tatt har startet på arbeidet ,virker en smule destruktivt. Først krever opposisjonen lovlighetskontroll mot et flertallsvedtak i kommunestyre. Man greier ikke å hindre ny politisk kursendring mht sykehuset, der posisjonen nå ønsker å se på muligheter i handlingsrommet. Dernest prøver SV å skape litt "rikspolitisk uro" omkring sykehuset før forhandlingene har startet og avtale ikke er på plass. Hvorfor ikke avvente å se hva vi greier å forhandle oss frem til og hva vi greier å fylle opp sykehuset med først? Hvorfor ikke gi oss forhandlingsro?
Man har rikelig anledning til å protestere senere når evnt avtale skal behandles av kommunestyret.
Hva er det man er redde for? Vi skal lykkes med så skape flere tilbud og sårt tiltrengte arbeidsplasser i dalføret?

Per Lykke, kommunestyrerepr H