Fintellingen igang etter valget - hvor sikre er SV på sitt siste utsatte mandat?

Selv om opptalte stemmer er 100 prosent er man ikke ferdige med årets kommunevalg. Idag jobbes det på høygir med å fintelle at oppgitte stemmer er korrekt, man får inn fjernstemmer og i tillegg skal listestemmer telles for å finne mandatene som skal inn i det nye kommunestyret.