Norsk Industri legger tirsdag frem oppdatert situasjonsanalyse for industrien.