Brumle fikk prisen

Det ble Bjørn Hallvard "Brumle" Sauro som er årets frivillighetsprisvinner, der han var nominert sammen med Bjørg Bugge og Mats Volland Finnekås.