Villaveien 9 slo Sing Sing og 313-bygget

Det ble eierne av eneboligen Villaveien 9, Anita Haugen Aune og Knut Ivar Aune og som fikk æren av å motta Tinn kommunes byggeskikkspris.