6. klasse ved Rjukan barneskole er tradisjonelt arrangørene av 17. mai på skolen, i Rjukanhallen og utenfor, der de tjener penger til klassetur i 7. klasse ved hjelp av salg av pølser, brus, kaffe, kaker og ved loddsalg og arrangere leker. Men nå er det klart at korona-pandemien setter stopper for det arrangementet på 17. mai. Derfor har Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) laget en "Spleis", inne på nettsiden spleis.no som hjelper med folkefinansiering eller crowdfunding, for å prøve å redde stumpene.

- Krise
- Det er krise både det å avlyse arrangementet og at de ikke tjener penger til skoleturen. Det er bare trist. Barna taper uansett på dette, sier Nina Heimark som har satt sitt navn som garantist for innsamlingen som hele foreldregruppa står bak, selv om hun ikke er i FAU.
- Dette arrangementet og måten å gjøre det på har vært fast tradisjon i i alle fall over 20 år. Det er en mulighet for 6. klasse til å få inn penger som dekker blant annet lommepenger for barna til leirskolen i 7. klasse. Skolen er jo lagt opp til å være gratis for alle, så 17. mai-arrangementer er en form for dugnad, sier Heimark.
- Men for barnas del håper vi at dette er den første og eneste 17. mai som må avlyses.

60 givere sålangt
Det er kommet inn i skrivende stund 15.500 kroner, men det er langt til målet?
- I fjor tjente den daværende 6. klassen ca 75.000 kroner, og vi håper å få inn 50.000 på spleis i år, men er et stykke unna ennå, sier Heimark som forteller at over 60 har gitt så langt, men at det er ca. 30 dager igjen av spleisen.
- Hvordan betaler du?
- Inne på spleis kan du betale med kort, vipps og faktura. Du bestemmer selv summen, men de fleste har gitt 200 men noen har gitt mer og noen mindre. Alt hjelper. Rjukanfolk er utrolig flotte til å støtte opp. Det har jeg jo merket i Røde Kors, så det har vært veldig rørende å se givergleden rjukanfolk har for 6. klassebarna også, sier Heimark, som er opptatt av å ikke ta æren for opplegget.
- Det er jeg som står som innsamler, og jeg er ikke i FAU, men det er foreldrene til barn i 6. klasse som står bak, og jeg hjelper til. Vi måtte finne en alternativ måte til å få inn penger, og jeg sa ja til å være offentlig med navn.

Loddsalg via nettside
Inne på spleis.no står det: "I år vil ikke klassen ha mulighet til inntjening på vanlig måte til fremtidige klasseturer, da covid-19 legger en stopper for det. Allerede til høsten skal de håpefulle på leirskole og på Oslotur. Så fortsetter sparingen til den store turen i 10. klasse.
I år vil vi forsøke å få til en annerledes 17. mai. Vi vil forsøke å samle inn penger via denne dugnadsspleisen og ved å ha loddsalg med fine premier via en nettside. Vi håper dere vil støtte denne dugnaden og del gjerne spleisen videre. Ditt bidrag vil være med å støtte 32 håpefulle unge mennesker som dessverre ikke får mulighet til å lage en vanlig 17. mai feiring. Overskuddet vil gå til 6. klasse på Rjukan barneskole."