Snøskredet stoppet i renna ovenfor bebyggelsen

Snøskredet nedenfor Gaustatoppen natt til søndag stoppet godt oppe i ras-renna på vestsida ovenfor bebyggelsen over Gyvingjordet. Det er ingen materielle skader etter raset.