Gå til sidens hovedinnhold

- Redaktøren må gjerne tilkjennegi sine personlige politiske oppfatninger i sine lederspalter, men dette bør ikke prege det redaksjonelle stoffet og vinklingen av nyhetsbilde

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Undertegnede kommunestyrerepresentanter reagerer imot RA's dekning av kommunestyremøte den 17.12.20. Vi skulle nesten tro at vi og redaktøren hadde vært på forskjellige møter. Redaktøren må gjerne tilkjennegi sine personlige politiske oppfatninger i sine lederspalter, men dette bør ikke prege det redaksjonelle stoffet og vinklingen av nyhetsbilde. Avisen har en informasjons og nyhetsplikt. Avisen lagde et oppslag om at SV refset ordfører i forbindelse med saksbehandlngen for kommunal garanti på kr. 7 mill til NIA for utbyggingen av tungtvannskjelleren. Denne garanti bortfaller når midler på kr 10 mill som FRP lykkes med å få inn på statsbudsjettet, utbetales til våren. SV sitt forslag innebar at kommunen nærmest skulle invitere NIA til ytterligere garantier, uten at avisen påpekte det. SV sitt forslag fikk bare SV sine 5 stemmer. SV fremmet innføring av eiendomsskatt i sitt forslag til budsjett ,men uten at de foretok noe som helst kostnadsreduksjoner. Hadde SV sitt forslag blitt vedtatt hadde man etter få år "spist " opp alle inntektene fra eiendomsskatten og vært like langt mht alt for store kostnader. SV satt i posisjon i 4 år sammen med SP og de gjorde ingen ting for å redusere kostnader og driftsgrunnlaget, Kraftkommunens Tinns problem har vært at våre viktigste inntekter, inntektsskatt og rammetilskudd fra staten er blitt redusert som følge av betydelig befolkningsnedgang. Driftsgrunnlaget må derfor reduseres. RA lagde et oppslag av ledelsen i Tinn SP som var opptatt av menneskelig faktorer og ikke bare økonomi. SP greide ikke i sitt alternative budsjett å fremlegge et budsjett i balanse som først påpekt av kommunedirektøren. De fikk anledning til å justere,men greide ikke å legge frem et budsjett som tar hensyn til reduserte kraftinntekter.SP fikk mange kritiske innlegg og spørsmål fra flere kommunestyrerepr, uten å kunne svare skikkelig. Det hele ble ganske pinlig.

Dette ble ikke nevnt med et ord av RA. Det er lett å si at man er motstander av en skolenedleggelse når man ikke trenger å ta hensyn til økonomiske realiteter. Det ble en større debatt om bosetting av flyktinger og flere representanter etterlyste en evaluering av integrering av alle som har fått tildelt Tinn som bostedskommune. Hvordan har det gått med språkopplæring,formiding av arbeid mm.?Hele 10 kommunestyrerepr ønsker at kontrollutvalget gjennom en forvaltningsrevisjon ser på saken. Ingen ting av dette er omtalt i avisen,

I kommunestyre var det også en interessant debatt om de politiske godtgjørelser for fylkespolitikerne som ellers har preget mye av nyhetsbilde i Telemark. Tinn kommune avgav en enstemmig høringsuttalelse med egne merknader. Intet ord om dette i avisen.

Gunnar Odd Hagen, kommunestyrerepr. H

Per Lykke, kommunestyrerepr, H

Bent Frode Bystrøm , kommunestyrerepr H

Vidar Stang, kommunestyrerepr. AP

Gjermund Ingolfsland, kommunestyrerepr. FRP