Hektisk helikopteraktivitet i forbindelse med nasjonal øvelse

HELIKOPTERSTØY: Det må påregnes helikopterstøy mens det i fem dager foregår nasjonal alpin redningsøvelse på Rjukan.

HELIKOPTERSTØY: Det må påregnes helikopterstøy mens det i fem dager foregår nasjonal alpin redningsøvelse på Rjukan.

Onsdag starter fem dager med alpine redningsøvelser på Rjukan, og det fører til at det brukes mye helikopter under øvelsene.

DEL

Det er sendt ut varsel om dette, slik at man ikke skul lure på hvorfor det er helikoptertrafikk. Men det er altså ingen ulykke, men en øving på å være best mulig når uhellet oppstår.

Fem dager
Rjukan Fjellsportgruppe er vert når Norske alpine redningsgrupper trener i det som kalles Alpine Rescue National Convention, og det holdes fra 22.-26. januar, altså fram til og med søndag. Årlig møtes man til slike treninger for å gjøre en best mulig jobb når uhell og ulykker er ute. Det medfører også at de stenger noen klatreruter der de holder på med øvelser, og klatreforholdene i Tinn er nå ganske dårlige etter de siste ukenes ekstreme mildvær. Det vil bli helikoptertrafikk og rigging på Verdens ende og i traséene som er kjent som Lipton, Rjukanfossen, Trappfoss øverst i Vemorkjuvet, Gaustadtoppfoss, Vemorkbrufoss øst og også like ved Rjukan sentrum, i Tjønnstadbergfossen på dagtid.

Frivillige
Norske alpine redningsgrupper har som hovedmålsetning å arbeide for utvikling og drift av en effektiv og sikker alpin redningstjeneste. Redningsgruppene består av frivillige medlemmer som bistår politiet og Hovedredningssentralene under redningsaksjoner i bratte fjell, på bre og andre områder som krever spesielt utstyr og kompetanse. Medlemmene består av aktive klatrere fra hele landet. Pr i dag teller man over 240 klatrere i disse gruppene.


På engelsk
Følgende info er lagt ut på "Ice Climb Rjukan" på facebook, da det tross alt er svært mange utenlandske klatrere som bruker Rjukan som klatredestinasjon:
"Important info concerning Alpine Rescue National Convention 22, 23, 24, 25 & 26 of January in Rjukan.
Yearly Norwegian Alpine Rescue Group gather to train practical scenarios and procedures together on important locations where there has been and will be accidents with ice climbers.
To work and train effectively and safe we need to close certain areas/climbs for the public.
Please respect this advice and signs on site to help us be there with best results when accidents happen real life later on.

Please plan other climbing options due to scenario training at listed dates and locations.
Wednesday 22.1: Testing hauling "injured climber" from bottom Rjukanfoss up to tunnel/road. All day.
Thursday 23.1: There will be heli traffic and rigging on Verdens ende, Lipton, Rjukanfoss, Trappfoss (upper Vemork gorge). Gaustadtoppfoss, Vemorkbrufoss øst and Tjønnstadbergfossen. During the day.
Saturday 25.1: There will be occupied locations like Thursday, but more people and heli traffic. All day.
Sunday 26.1: Scenario training at Vemorkbrufoss Øst, all day.
Because of risk of falling ice etc due to people and heli traffic we strongly advice opt for other locations these days."

Artikkeltags