Gå til sidens hovedinnhold

Regionalplan for Hardangervidda - Hvordan er det mulig?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Naturforvalter AS har fått i oppdrag å utarbeide konsekvensutredning av forslag til ny Regionalplan for Hardangervidda 2019 – 2035. Utredningen er utarbeidet av naturforvalter Kjetil Heitmann. Kontaktperson hos Buskerud fylkeskommune som oppdragsgiver har vært Ellen Korvald.» Dette står i innledningen til konsekvensutredningen.
Ved å slå opp på internett får en opplyst at Kjetil Heitmann har 14 roller i norsk næringsliv. Og etter det jeg kan se er det aller meste av disse rollene knyttet til den store turistutbyggingen på Vegglifjell. Ett av disse firmaene er Naturforvalter AS med daglig leder og styreleder Kjetil Heitman. Så at han har sterke næringsinteresser på Vegglifjell synes klart.
Vegglifjell er en del av Lufsjåtangen og kommer sterkt inn når det gjelder de to vegene vi har over fjellet mellom Tinn og Numedal og spørsmålet om å få brøyta en veg slik at vi kan få helårsveg over fjellet.
Som kjent har det stått strid om å få til et 4 årig prøveprosjekt for brøyting av Imingfjellvegen. Dette vedtok Buskerud fylkesting med 23 mot 20 stemmer 18.12.19. Mens Telemark fylkesting dessverre stemte dette ned 12.12.19 med 22 mot og 16 for.
I sin konsekvensutredning uttrykker Naturforvalter AS seg tvilende til om å brøyte denne vegen vil gi den regularitet som er tilfredsstillende for et felles bo- og arbeidsmarked på begge sider av fjellet. Dette p.g.a. stenging når det er rein i området, uvær etc. Og så peker han på at Statens vegvesen sier at denne vegen ikke er veldig viktig i nasjonal eller regional sammenheng, og at det er kostbart å holde den oppe. Konsulenten peker ikke på at det er nettopp dette, prøveprosjektet skal finne svar på.
Men så peker Naturforvalter AS på alternativet med tunnel i Killingskaret og at det vil være en god løsning både for villreinen og felles bo- og arbeidsmarked. Men her er ingen ting nevnt om at denne løsningen krever en investering på minst ½ milliard kroner for å få til. Så må jeg føye til at jeg er også sterkt interessert i at denne tunnelen kunne komme, men jeg har ingen tro på at det er noen som vil legge 1/2 milliard kroner på bordet til dette formål i overskuelig fremtid. Men i mellomtiden vil jo et prøveprosjekt kunne avdekke om det er en brukbar løsning å brøyte Imingfjellvegen.
Det er svært merkelig at en har valgt denne konsulenten til å konsekvensutrede denne planen når han til de grader er involvert i næringsutbygging på Lufsjåtangen. Det mildeste en kan si om dette er at det er begått en betydelig saksbehandlerfeil. Enda merkeligere blir dette når tidligere ordfører i Rollag Steinar Berthelsen, AP i Buskerud fylkesting, argumenterer mot prøveprosjektet, med at det er bare grunneiere og næringsinteresser på Imingfjell som vil ha brøyta Imingfjellvegen. Et argument som forøvrig ikke har noen rot i virkeligheten, jeg viser her bl.a. til de 19 ungdommer fra begge sider av fjellet som står fram i RA og Lågendalsposten 26. november 2019 med krav om prøveprosjektet.

Austbygde 5. februar 2020

Halvor Lurås