Gå til sidens hovedinnhold

- Regjeringa sulteforer fylkeskommunene

Artikkelen er over 1 år gammel

At høyreregjeringa og Frp blei enige om revidert nasjonalbudsjett er dårlig nytt for Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Det kan virke som at siden det ikke er flertall for Høyre og Frp sitt primærstandpunkt om å legge ned fylkeskommunen, skal den heller tvinges i kne. Det gjør regjeringa gjennom økonomiske overføringer som fører til et dårligere tilbud til elever i videregående skole, dårligere kollektivtilbud, mindre ny asfalt på utslitte fylkesveier og et mindre mangfoldig kulturliv.

For Vestfold og Telemark sin del har man fra fødselen av, 1. januar i år, visst at det blir en reduksjon i rammetilskudd, mindre skatteinntekter og reduserte inntekter i og med at Svelvik blei overført til Viken. Allikevel styrte man mot et overskudd på 50 millioner kroner. Rasjonell, effektiv og sunn drift sørget for at dette overskuddet var oppnåelig.

Så kom koronakrisa, som gjør at skatteinntektene blir mye lavere enn antatt, og inntekter fra kollektivtrafikk og tannhelsetjeneste blir kraftig redusert.

Totalt snakker man om et inntektstap for fylkeskommunene på om lag 150 millioner kroner.

50 millioner i pluss er altså snudd til 100 millioner i minus.

Så kunne man jo sett for seg at regjeringa kunne bidratt litt til situasjonen. I Senterpartiet sitt forslag til revidert budsjett ligger det blant annet inne en milliard ekstra til vedlikehold av fylkesveiene. Det hadde hatt stor betydning slik situasjonen er nå.

Men regjeringa og Frp har ikke lagt inn mer penger til fylkeskommunene i revidert budsjett. Heller ikke i kompensasjonsordningene knyttet til koronakrisa er det penger til fylkeskommunen.

At inntektstapet ikke blir kompensert får selvsagt konsekvenser for fylkeskommunens drift, noe som igjen får konsekvenser for oss som bor i Vestfold og Telemark.

Strupingen av fylkeskommunene er nok et eksempel på distriktsfiendtlig politikk fra regjeringa Solberg. Ingenting tyder på at regjeringa vil slutte med denne politikken. Løsninga da er ny politikk og ny regjering.