Regjeringen foreslår å endre genteknologiloven for å prøve nye koronamedisiner

Av