Reiselivet i Tinn kan tape mer enn 500 millioner kroner

RNU: Rnu -sjef Tor Helge Flåto - her med en selfi i disse koronatider, ber om statlig krisehjelp.

RNU: Rnu -sjef Tor Helge Flåto - her med en selfi i disse koronatider, ber om statlig krisehjelp.

I følge en beregning av RNU kan 20 prosent av driftsinntektene til bedriftene i Tinn forsvinne som følge av myndighetenes koronatiltak. Nå roper de på statlig krisehjelp.

DEL

"Tiltakene for å begrense smittespredning av Corona Covid 19 viruset har før til tilnærmet nedstenging av reiseliv - så også i Tinn" heter det i en pressemelding fra Rjukan Næringsutvikling AS (RNU)

652 000 gjester

I pressemeldingen forfattet av næringssjefen i Tinn kommune, Tor Helge Flåto, anslås det at Tinn ville hatt besøk av ca. 652 000 gjester i 2020 dersom nedstigninger av reiselivet ikke hadde kommet.

Under normale forhold anslås det i følge RNU at den reiselivsbaserte omsetningen i Tinn ville ha vært på mer enn 500 millioner kroner i år, noe som utgjør ca. 20 prosent av det genererte driftsinntektene til selskapet i Tinn som er på omtrent 2,5 milliarder kroner.

Den reiselivsbaserte omsetningen er knyttet til bl.a servering, overnatting, varehandel, fritidsaktiviteter / kultur / underholdning, transport, bygg og anlegg, eiendom og annen tjenesteyting. I tillegg kommer offentlige aktiviteter inkludert tilrettelegging av reiselivsbasert infrastruktur (VAR, byggesak, oppmåling mm.) Som ikke er med i omsetningstallene.

360 årsverk

Det er også gjort anslag på den reiselivsbaserte sysselsetningen som viser at det i 2020 ville ha blitt utført omtrent 360 årsverk fordelt på 710 sysselsatte under normale forhold. Dette utgjør ca 17 prosent av den forventede samlede sysselsetningen i Tinn.

"I tidsrommet mars og ut på ski ville omsetningen anslått å kunne bli ca. 155 millioner kroner. - dette er allerede allerede konstaterte inntektstap med tiltakets tiltak nå har vedtatt. Dersom også hyttebyggingen stopper opp vil en få et inntektstap på ca 20 millioner kroner i tillegg til dette.

Til sammen vil inntektstapet for lokale bedrifter på disse til månedlige informasjoner påska kunne bli 175 millioner kroner" skrives det i pressemeldingen.

Tap på 285 millioner kroner

I tidsrommet mars og over sommeren anslår og omsetningstapet til ca. 285 millioner kroner satt reiserestriksjonene opprettholdes. Her er også inntektstap (55 millioner kroner) som følger av at hyttebygging stopper opp.

Situasjonen i Tinn og andre reiselivskommuner understreker behov for rask statlig krisehjelp for å erstatte inntektsbortfall og rasering av en hjørnesteinsnæring.

Anslagene RNU kommer med i denne pressemeldingen baserer på bedriftenes omsetning og årsverk er gjort på bakgrunn av bedriftenes rapporterte regnskapstall og SSBs sysselsetting- / lønnskostnadsstatisikk.


Artikkeltags