Rekord i tømmervolum og planting i 2019

AT Skog har i 2019 omsatt 1 540 000 kubikk tømmer, som er ny rekord. Etter hogst plantes ny skog og medlemmene i AT Skog plantet 4 millioner nye trær i fjor.