Renser kummer før vårflom

Av

Anleggskarer fra NCC er i ferd med å fjerne grus og sand i kummene langs Sam Eydesgate. .