Noen er så bekymret over et evnt kommunalt oppkjøp av Rjukan sykeshus før opsjonsavtale er fremforhandlet og lenge før en opsjonsrett benyttes at man danner en aksjonsgruppe i protest. Selv er jeg mer bekymret over synkende folketall og dermed reduksjon av rammetilskudd og skatteinntekter. Helse er en vekstnæring og jeg mener vi må forsøke om vi kan stimulere frem nye arbeidsplasser på Rjukan sykehus og sjekke ut handlingsrommet. Jeg har vært med på to tidl. vellykkede kommunale redningsoperasjoner.
Hardangervidda nasjonalparksenter som også var initiativtager til etablering av Norsk villreinsenter.
Tilsammen er det 11 statlig finansiert årsverk på senteret idag . Nasjonalparksenteret samlet inn over 23 mill i gaver fra ekstern bidragsytere utenfor Tinn til å bygge ut og etablere utstilling for. Det andre jeg vil nevne var Heger AS. Heger holdt på å bli lagt ned og maskinene flagget ut. Kommunen v/næringsfondet kjøpte fabrikken for kr 5 mill og bedriften gikk med overskudd i mange år og sikret Rjukan verdifulle arbeidsplasser.
Det snakkes om bygningsmassens kvalitet på Rjukan sykehus , men den er minst like god som sykehusene på Notodden og i Kragerø. Etter kommunalt oppkjøp i Kragerø har man fått til flere arbeidsplasser enn før nedleggelsen. Tinn kommune leier idag arealer i sykehusbygget av Sykehuset Telemark. Denne leien som ikke er ubetydelig må også med i regnestykket. Jeg hadde vært mer bekymret over en storstilt utbygging til en milliard i den trangeste delen av dalføret på Rjukan.
Få er bekymret over konsulentbruk og seminarer. Her snakker vi kanskje om investeringer med synergi effekter kanskje innenfor helt akseptabel pris og kostnader. Det kan ikke bare være slik at det kun er staten eller Hydro som kan få til noe hva det off. angår. Se hva kommunene har fått til av helsetjenester, sykestue i Ål og på Fagernes?
Få av husmannsåndsbrillene folkens se mulighetene og handlingsrommet. De kan være der bare man jobber med det.

Per Lykke
Kommunestyrerepr H