Gratis grøt til alle elever i videregående skole

Elever på videregående skoler i Telemark har fått gratis grøt. Nå får også alle elever i Vestfold et slikt tilbud.