Rjukan VVS og Elektro med solid overskudd

2019 ble et godt økonomisk år for Rjukan VVS og elektro. Utsiktene for 2020 er derimot mer usikre.