Ubåt-Larsen fra Vemork kjempet i Narvik 9.april 1940 - En kokende heksegryte

Av

109 av Odd G. Larsen skipskamerater druknet da «Norge» ble torpedert i Narvik havn. Selv ble han presset til overflaten igjen av en stor luftboble.