Rør i Flekkebyen innafor budsjett

Punktum er i ferd med å settes for kommunens vann- og avløps utbedring øverst i Flekkebyen. Kostnaden ble 7,5 millioner kroner.