- Endelig, nå kan vi ta et skritt videre

Forsikringsselskapet har sagt sitt om Rallarhuset. Huset er så brannskadd at det må rives. Nå søker eierne om rivetillatelse.