Bever på by´n

Av

En bever har begynt å felle store bjørketrær rett ved Mælandstangen. Nå spørs det om det er plass til enda en dambygger ved Mælandsdammen til Hydro Energi.