Kraftfull mobilisering for 8. mai

Skoleelever, 15 britiske veteraner, taler, foredrag og kinofilm. 8. mai markeres grundig på Rjukan.