Kolstad med hele koloritten

Karin Kolstad Jacobsen stiller ut 20 malerier på Kinogalleriet. Her er det mange som vil kjenne seg igjen.