Må søke kommunen om dispensasjon for å reise museumsbygg

NIA må søke om dispensasjon for å oppføre nytt museumsbygg over Tungtvannskjelleren. Politikerne kommer etter alle solemerker til å si et rungende ja.