Nye avfallsdunker i sentrum

Nå blir det lettere for turister og byvandrere å kaste søppel på en mer miljøvennlig måte.