Flytting til byens beste ?

BYUTVIKLING: - Hva blir innholdet i bygningsmassen ved Bøen skole? Hva skal flyttes til Mandheimen? spør representanter for reiseliv og handel i dette innlegget. 
De oppfordrer Tinns nye folkevalgte om å ha  Rjukan sentrum i tankene når vedtak om innhold i byen skal gjøres (illustrasjonsfoto )

BYUTVIKLING: - Hva blir innholdet i bygningsmassen ved Bøen skole? Hva skal flyttes til Mandheimen? spør representanter for reiseliv og handel i dette innlegget. De oppfordrer Tinns nye folkevalgte om å ha Rjukan sentrum i tankene når vedtak om innhold i byen skal gjøres (illustrasjonsfoto )

Av
DEL

Tinn kommunes reiselivstrategi ble vedtatt i november 2018. Den bygger på Tinn kommunes kommuneplan fra 2017 der det settes et mål om at Tinn skal ha en nasjonal og ledende helårlig reiselivsnæring innen 2030. I reiselivsstrategien er Rjukan by satt som fokusområde nr. 1. På bakgrunn av dette er det startet opp et prosjekt – Rjukan by. Prosjektet er i gang, og det er gjennomført forstudie og det er påbegynt et forprosjekt. Arbeidsgruppen består av representanter for næringsliv, innbyggere, gårdeiere og kommunens administrasjon. Den brede sammensetningen i arbeidsgruppen gjør at vi får gode, åpne og fruktbare diskusjoner med et felles mål om å gjøre Rjukan sentrum til en levende by. Avsendere av dette leserinnlegget er alle medlemmer av arbeidsgruppen.

I kommunedelplanen for Rjukan 1997-2007 står det at Rjukan sentrum skal være kommunens handels- og servicesenter. Det har det vært bred enighet om, og noe alle arbeider etter. For næringslivet i sentrum er det svært viktig at all publikumsdrivende virksomhet må legges i sentrum, og at eksisterende virksomhet må beholdes i sentrum.

Øystein Haugan uttrykker i sitt leserinnlegg i RA 17.09 bekymring for at kommunale tjenester er vedtatt flyttet ut av sentrum uten at «konsekvenser for Rjukan sentrum er vurdert». Vi deler Haugans bekymring.

Detaljhandel i hele Norge har tunge økonomiske tider da større og større deler av handelen flyttes til internett. Butikk etter butikk legges ned over det ganske land og i særlig grad rammes detaljhandelen i utkantstrøk. Rjukan har i dag et handels- og servicetilbud som tilsier mange flere innbyggere. Dette tilbudet er mulig å opprettholde på grunn av trafikken reiselivet genererer. Flere butikker og serveringssteder har imidlertid utfordringer med tilstrekkelig omsetning i deler av året hvor det er færre turister. Derfor trenger vi alle de besøkende vi kan få. «Legesenter, fysioterapi og psykiatri genererer opp til 300 daglige besøk til sentrum», skriver Haugan.

Mange av disse besøker kafé, apotek og butikker i sentrum i samme anledning. Flyttes helsehuset ut av sentrum vil det medføre mange tapte kunder for sentrumsbutikkene. Det er et uttrykk som sier: Å spare seg til fant. Ved samlokalisering vil kommunen antagelig spare penger, men hvis Rjukan sentrum mister innhold så vil det også ramme reiselivsnæringen. Rjukan by er svært viktig både for

Verdensarven og for reiselivsnæringen generelt. Greier vi å løfte «Tinn til en nasjonal og ledende helårlig reiselivsnæring innen 2030» uten et velfungerende Rjukan sentrum?

Tinn kommune har regulert handelsvirksomheten ved å stoppe oppbygging av mer handel på Svadde industriområde og i Gausta-området. Samtidig har kommunale funksjoner blitt flyttet ut av sentrum.

Hva blir innholdet i bygningsmassen ved Bøen skole? Hva skal flyttes til Mandheimen? Vi tror det er viktig at våre nye folkevalgte har Rjukan sentrum i tankene når vedtak om innhold i byen skal gjøres.

Reiselivsnæringen er vedtatt hovedsatsingsområde i Tinn kommune og Rjukan by er veldig viktig for at vi skal lykkes i denne satsingen.


Rjukan 18. september 2019


Knut Jacobsen

Styreleder visitRjukan


Olav Gunnar Midtgarden

Gårdeier og kjøpmann


Terje Waskaas

Leder Rjukan Handels- og serviceforening

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags