Hva skal skje med Bøen skole?

Bøen skole er lagt inn som en aktivitet i kommunens økonomiplan for 2020. Målet er å finne ut hva man skal bruke det flotte bygget til fremover, eller om kommunen skal selge eiendommen.