Helsesista til ungdommene i Tinn: Våg å være

Helsesista Tale Maria Krohn Engvik opplevde selv en personlig krise på vei til Rjukan på onsdag. En i nær familie hadde blitt kritisk syk, og hun var nær ved å snu.