Halve kjørebanen er åpen på fv 37

Avløpet under Sam Eydesgate er åpent igjen, men bilistene over bakken må regne med enveiskjøring noen dager.