Kommunen kan godta riving på visse vilkår, men politikerne har siste ord

Tinn kommune vil gi tillatelse til riving av Rallarhuset, men på betingelse av at en bygning må gjenoppføres og prosjekteres med utgangspunkt i originale bygnings-tegninger. Nå blir det opp til politikerne hvor strenge betingelsene blir.