Kommunen kan godta riving på visse vilkår, men politikerne har siste ord

Artikkelen er over 1 år gammel

Tinn kommune vil gi tillatelse til riving av Rallarhuset, men på betingelse av at en bygning må gjenoppføres og prosjekteres med utgangspunkt i originale bygnings-tegninger. Nå blir det opp til politikerne hvor strenge betingelsene blir.