Tinn: Atråværingene med størst andel i pantelotteri

Blant butikkene i Tinn var det ingen som hadde større andel av panten som gikk til pantelotteriet enn Spar Atrå. Folk i Tinn satset 390 421 kroner på pantelotteriet i 2019.