Norges verdensberømte operasanger, Lise Davidsen, stiller opp gratis når Rotary arrangerer konsert til inntekt for krigens ofre i Ukraina. Konserten er i Oseberg kulturhus i Tønsberg 12. mai. Dette er ikke første gang Lise Davidsen stiller opp når Rotary vil hjelpe medmennesker i inn- og utland, og hun har nylig også sunget i en støttekonsert for Ukraina på Metropolitan-operaen i New York. Billettinntektene fra konserten går i sin helhet til Ukraina.

Den forferdelige krigen i Ukraina har vist oss nytten av å tilhøre Rotary, av å tilhøre et fellesskap som ønsker å hjelpe.

Rotarianere i vårt distrikt, Vestfold og Telemark og Agder, har kjøpt inn store mengder medisinsk utstyr og materiell. Dette har vi fått fraktet til Polen, og rotarianere fra Lviv i Ukraina kommer dit og henter det. De tar det med til sykehus og helsestasjoner over store områder rundt Lviv. Våre rotarianere har telefon- eller videokontakt med rotarianere i Lviv slik at vi hele tiden er oppdatert på hva de trenger. Til nå har vi sendt tre forsendelser med medisinsk materiell og utstyr.

I løpet av mai vil rotarianere være synlige flere steder rundt i vårt distrikt. De vil ha forskjellige aktiviteter hvor de vil informere om Rotary, ha utlodning og annet. Ta gjerne kontakt med dem om dere ønsker å vite mer om Rotary eller hvis du har lyst til å bli medlem, vi har plass til mange flere.

Rotary er en verdensomspennende organisasjon med medlemmer i rundt 200 land. Rotary er en forening for samfunnsbevisste kvinner og menn. Vi ønsker å gjøre godt i vårt lokalsamfunn og i hele verden. Det falt derfor naturlig å trå til sammen med ukrainske rotaryklubber for å yte hjelp til krigens ofre i Ukraina.

Vi engasjerer oss for våre medmennesker, og klubbene har større eller mindre lokale og internasjonale prosjekter.

Rotary er hva Rotary gjør startet jeg med. Dette er en viktig og stor del av Rotary, men Rotary er mer: sosialt samvær, gode foredrag, bedriftsbesøk, lokale prosjekter og kontakt over landegrensene.

Velkommen til å bli mer kjent med Rotary og Velkommen til konserten. Rotarys motto er «Service Above self», noe for deg å ta del i?

Sissel Berit Hoell

Distriktsguvernør Vestfold og Telemark og Agder