Gå til sidens hovedinnhold

Så mange er arbeidsledige i Tinn

Ledigheten går ned i hele fylket – også i Tinn. I alt 80 personer er helt arbeidsledige i kommunen i juli. 30 færre enn på samme tid i fjor.

Antallet registrerte arbeidssøkere i fylket ble redusert med 1272 personer i løpet av juli. Mye av årsaken er et fall i antallet permitterte fra juni til juli – selv om mange fortsatt er delvis ledige.

-Den positive utviklingen kan forklares med den gradvise gjenåpningen av Norge. Mange restauranter og serveringssteder har åpnet for flere besøkende, og reiselivsnæringen opplever bedre tider og er i mer ordinær sesong. Tallene viser at utviklingen mot en mer normal situasjon i arbeidslivet fortsetter nå i sommer, sier Terje Tønnessen som er direktør i NAV Vestfold og Telemark.

Færre arbeidsledige under 24 år

Mens antallet helt arbeidsledige steg med 318 personer fra juni til juli – som er vanlig i denne perioden, ble arbeidsledigheten blant arbeidssøkere under 24 år redusert med 67 personer.

-Dette er positivt og tyder på at innsatsen som legges ned for å bidra til at flere unge får sommerjobb har gitt resultater. Sommerjobb gir verdifull arbeidserfaring, bygger referanser og er nyttige å ha på cv’en. Arbeidsgiverne i Vestfold og Telemark som inviterer til et samarbeid om å tilby unge sommerjobb, gjør en svært viktig og samfunnsnyttig jobb når de åpner dørene for de unge arbeidssøkerne, sier Tønnessen.

Horten har størst andel ledige med 4,1 prosent av arbeidsstyrken, mens Notodden og Tinn ligger midt på treet med henholdsvis 2,8 og 2,7 prosent. I andre enden av skalaen ligger Vinje med 0,8 prosent ledige – kun 15 personer, mens Nissedal har kun fire helt ledige personer – cirka 0,5 prosent.

Langtidsledigheten bekymrer

Langtidsledigheten har økt kraftig under koronapandemien og bitt seg fast på et høyt nivå. Fra juni til juli økte langtidsledigheten med 462 personer.

-Dette er bekymringsfullt. Sannsynligheten for å komme tilbake til arbeidslivet faller med økende ledighetsperiode. Økt etterspørsel etter arbeidskraft de siste månedene har gitt mange arbeidssøkere nye muligheter. Fortsetter gjeninnhentingen i økonomien slik vi håper og tror vil denne utviklingen fortsette. Korteste veien ut av arbeidsløshet går gjennom aktiv jobbsøking, ikke minst til bransjer hvor etterspørselen etter arbeidskraft er stor, er budskapet fra direktør Terje Tønnessen i NAV.

Korte fakta

• Antall helt arbeidsledige: 6 748

• Antall delvis ledige: 3 956

• Antall på tiltak: 1 057

• Andel helt ledige: 3,2 % (I landet 3,1 %)

• Utlyste stillinger i juli: 1 866