- Så skal jeg sende mine gutter på han for at gi ham ordentlig strips !

Engang var det ikke uvanlig at lærerne ga elevene bank her i Tinn. Mer sjeldent var det at faren til en jente tilbyr rektor å denge opp en uskikkelig sjuåring. Sønnene hans kunne også gi ”poden noen stripes” hvis det var greit for rektor Sanden.