Ny E 134 over Haukelifjell må ha lang tunnel om viktig villreintrekk nord-sør skal bevares

Av

Ny E134 skal bli hovedveiforbindelse mellom Øst- og Vestlandet i framtida, og 4-felt vei og mangedoblet biltrafikk ligger i planene