Nå kan du få penger til å bedre trafikksikkerheten i ditt nærmiljø

TELEMARK: Både enkeltpersoner, skoler og velforeninger kan søke om tilskuddsmidler for å forbedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.