Samler inn korona-minner for evigheten

DUGNAD: For mange barn og unge  vil koronatida med masker og engangshansker være noe de husker livet ut. Kine Kristoffersen (bildet)  og de andre på NIA oppfordrer nå innbyggere i Øst-Telemark om å ta bilder eller skrive ned korte eller lengre notater om det de opplever.

DUGNAD: For mange barn og unge vil koronatida med masker og engangshansker være noe de husker livet ut. Kine Kristoffersen (bildet) og de andre på NIA oppfordrer nå innbyggere i Øst-Telemark om å ta bilder eller skrive ned korte eller lengre notater om det de opplever.

Tinn står nå midt oppe i en situasjon vi som samfunn aldri tidligere har opplevd. For å huske og forstå hvordan koronautbruddet påvirker våre liv, inviterer Norsk Industriarbeidermuseum til innsamling av tanker og minner.

DEL

Skoler og barnehager stenger, arbeidsledigheten stiger eksplosivt, plastskjermer skrus opp i butikkene, barnebarn får ikke klemme besteforeldre, folk må holde avstand og nye lover vedtas i all hast. Nesten som en unntakstilstand. Tiltakene som Solberg-regjeringen de siste to-tre ukene har innført for å bremse smittetilfellene i Norge, har gått hardt ut over vanlige folks liv og vaner. Noen er mer utsatt enn andre, noen er på randen av konkurs, andre er permitterte eller oppsagt grunnet den denne ekstraordinære situasjonen.

- Det som nå skjer i samfunnet, vil ha virkninger flere år fram i tid, påpeker Ingelinn Kårvand, fagleder på NIAs fotoavdeling.

For å huske og forstå dette best mulig inviterer Norsk Industriarbeidermuseum derfor innbyggere i Tinn, Hjartdal og Notodden til en dokumentasjonsdugnad.

- En del av vårt samfunnsoppdrag er også å dokumentere samtida, understreker hun.

Med prosjektet «Livet under covid-19 – Dokumentasjonen av lokalsamfunn i krise» ønsker NIA din hjelp til å dokumentere det som skjer i ditt nærområde.

Museet vil oppfordre befolkningen i Øst-Telemark å skrive ned det de opplever i disse tider.

- Vi trenger at dere blir våre informanter og dokumenterer deres dagligliv. På museets egne nettsider, nia.no, kan du nå gå inn å levere ditt bidrag, eller kan sende det inn til e-post covid19@nia.no, opplyser hun.

- Hva er dere på jakt etter ?

- Vi oppfordrer deg i Øst-Telemark om å ta bilder, eller skrive ned korte eller lengre dagboknotater om det du opplever. Det kan være små ting som hvordan barn nå leker, eller at du har begynt med en ny hobby. Hvilke tanker gjør du deg om denne tiden vi lever i? Noen vil føle på en frykt, mens andre er mindre bekymret. Har du lagt om vanene dine, eller har du ikke gjort det? Skriv gjerne til oss, for vi vil gjerne ta vare på dine fotografier og fortellinger om livene i Øst-Telemark under denne dramatiske perioden. Denne informasjonen vil være viktig for når vi senere kikker tilbake og prøver å finne ut hva var det som egentlig skjedde, forteller hun.

Dan André Fiskum Velle, fagleder – arkiv NIA, forteller at dokumentasjonen som nå blir skapt, vil blant annet danne grunnlaget for framtidige formidlinger på museet. Begge oppfordrer barn, ungdom, eldre, selvstendig næringsdrivende, skoler, politikere, ledere, helsepersonell, frisører, tatovørere, butikkmedarbeidere, familier, enslige om å sende inn bidrag om hvordan de opplever koronasituasjonen. Skolene i Tinn er blant annet med på innsamlingen.

- Det trenger ikke være tekst, man kan utfolde seg mer kunstnerisk med tegninger, fotografier og andre uttrykk også. Vi håper dette vil skape engasjement i en litt annerledes hverdag, påpeker han


Arkivar Dan Andre Fiskum Velle og fotoarkivar Ingelinn Kårvand

Arkivar Dan Andre Fiskum Velle og fotoarkivar Ingelinn Kårvand Foto:

Artikkeltags