Samler inn plast og penger

Hydro Energi støtter TV-aksjonen med 100 000 kroner. Kraftselskapet har for øvrig lang erfaring med å plukke opp plast i vassdraget.