Gå til sidens hovedinnhold

Seks drukningsulykker i Telemark i fjor

TELEMARK: Totalt var det seks drukningsulykker i Vestfold og Telemark i fjor. I Norge var det totalt 88 personer som druknet.

(Telemarksavisa)

55 prosent av ulykkene skjedde i sjø, mens resten skjedde i innsjøer og elver, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk.

Fylket vårt hadde dermed ett tilfelle av drukning færre enn året før.

– Selv om det har vært et spesielt år der de aller fleste var hjemme i Norge og tok sjøen og naturen mer i bruk enn noen gang, hadde vi håpet på en nedgang i drukningsulykker fra året før, sier Tanja Krangnes, leder for fagområdet drukning i Redningsselskapet.

Flest menn

I fjor druknet fire barn mellom ett og 14 år. Det samme gjorde 72 menn og tolv kvinner.

– For at færre skal drukne framover, må det drukningsforebyggende arbeidet intensiveres både nasjonalt og lokalt. Det skal vi stå i spissen for, sier Krangnes.

46 av ulykkene gjaldt fall fra land, noe som er 13 flere tilfeller enn i 2019. Fritidsbåtulykkene falt fra 26 til 20 tilfeller i fjor, mens badeulykker økte fra ni til tolv tilfeller.

Flest ulykker var det i Viken (19) og Vestland (12). Nordland og Rogaland hadde ti ulykker hver. Oslo (2), Trøndelag (5) og Møre og Romsdal (5) hadde færrest.