Debatten omkring hvorvidt Tinn kommune har økonomi til å kjøpe og drifte bygningsmassen som har huset Rjukan sykehus eller ikke lever i høyeste grad. Spørsmålet om kommunen har økonomi til å bli eier av denne bygningsmassen, må settes opp imot gjeldende økonomi/ kostnader på all annen drift av pålagte tjenester. Svaret på det er så enkelt at det gir seg selv: vi har ikke råd til å drifte tre steder med helserelaterte tjenester og eldreomsorg i en kommune med så lite innbyggere. Så viser det seg at dette er komplisert for mange å forstå, faktisk for flere enn det man kunne tenke seg. Debatten i sosiale medier har til tider tatt vendinger som det har vært direkte vondt og være vitne til.
Den 30 juli har styret i Tinn AP et avisinnlegg i RA for å forsikre befolkningen om at de står samlet i avgjørelsene, og at ikke det er noen som driver med soloutspill. I nevnte avisinnlegg sier styret i Tinn Arbeiderparti blant annet:
«..vi kan ikke la påstander stå uimotsagt når vi finner klare faktafeil..»
« ..forsonende samarbeid og stil er et ønske fra hele styret..»
«..vi tar avstand fra debatten slik den nå foregår i sosiale medier..»

Så den 5 august er det på trykk på RAs facebookside et leserinnlegg i saken, et innlegg som er for kjøp av bygningsmassen. Dette innlegget har flere tydelige faktafeil, feil som er helt åpenbare for alle som leser innlegget, det er det ingen tvil om. For eksempel allerede i andre setning så påstås det at det ikke er behov for å tenke økonomi for å drifte helsetjenester her i landet. I avsnitt to i innlegget opplyses det om at sykehusutvalget har forhandlet i snart to år. Oppnevning av nevnte utvalget ble behandlet i kommunestyret 17/9- 20, så enten er dette «bare» feilinformasjon eller så har posisjonen jobbet et år i det skjulte i forkant, her blir det mye som skurrer. Under nevnte innlegg kommer det etter hvert stygge personangrep i kommentarfeltet, en av disse kommentarene blir riktignok redigert av RA. Noen av oss tok til motmæle for å prøve å rydde opp i all feilinformasjonen som ble presentert her. Hva gjør så politikere fra posisjonen, ikke minst ledende politikere i Tinn AP i denne situasjonen, de som 6 dager før har kommet med sitatene jeg nevner over her? Jo de hyller og liker innlegget også etter at det har kommet til stygge personangrep i kommentarfeltet, ingen av disse politikerne viser noe initiativ til å prøve å rydde i egne rekker, snarere tvert imot. All støtte er visst bra til tross for at den er bygget på tydelig feilinformasjon og klare personangrep. Er det denne taktikken som skal være med å underbygge et uttalt ønske om et forsonende samarbeidet og stil i debattene? Her blir det på kort tid langt mellom liv og lære, det meste av ting det blir referert til seks dager før har nå forsvunnet helt, noe som er flaut og altfor dårlig. Det er i slike situasjoner det går an å være enig med de som har uttrykt bekymring for hvordan hyttefolk og utenforstående kan oppfatte både det politiske klimaet og den vanlige tinndølen.

Tinn Austbygd 8 august 2021
Tor Dale Svendsen