Skilter med spelet i sommer som PR for neste år

Maripelet ved Rjukanfossen blir veldig tydelig i Krokanområdet i år, til tross for at det er Korona-avlyst. Det sørger skiltingen for.