- Dagens organisering av virksomheten på Skinnarbu er lite effektiv og hensiktsmessig

Miljødirektoratet har i et brev meddelt Tinn kommune at de gir opp å få til en virksomhetsoverdragelse fra Hardangerviddasenteret AS til Stiftelsen Norsk villreinsenter.