Styret i Utdanningsforbundet Tinn ser med bekymring på de alternative innsparingene som er foreslått i kommunedirektørens sitt forslag til budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023-2026 for Tinn kommune.

Vi håper politikerne finner rom for å bevare skolen og barnehagen i Hovin. Skole og barnehage er viktig for barnefamilier, for framtidig tilflytting og gir også store samfunnsmessige positive ringvirkninger. Et godt skole- og barnehagetilbud til barn og unge i Hovin og er med på å gjøre Hovin til et godt sted å bo. Nedleggelse av dette tilbudet vil føre lengre reisevei for barn og unge, mulig fraflytting og tap av arbeidsplasser.

Vi håper også at ungdomstrinnet ved Atrå barne- og ungdomsskole består som i dag. Det er nå bygget en helt ny, moderne og framtidsrettet ungdomsskole i Atrå. Der har elevene i dag et veldig godt faglig, fysisk og sosialt tilbud, med kort reisevei for mange elever. Vi er bekymret for at forslaget kan føre til reduksjon av det faglige miljøet og tap av arbeidsplasser i bygdene.

Skole er en viktig faktor i ei bygd, og i Atrå er det også mange aktiviteter på kveldstid, som for eksempel ulike tilbud fra kulturskole, sjakklubb og ulike aktiviteter med idrettslaget. Salg av gamle Marum Ullern skole og Låvin SFO vil føre til at elevene får mindre uteområde enn de har i dag.

Vi i styret i Utdanningsforbundet i Tinn er dessuten bekymret for at en nedleggelse av ungdomstrinnet ved Atrå barne- og ungdomsskole vil føre til lengre reisevei for en del elever. Fra før vet vi at noen flytter på hybel når de starter på videregående skole.