- Det blir digg å begynne på videregående

- Spennende, nyttig og lærerikt! Elevene fra 9. klasse på ungdomskolene som er på hospitering liker godt sitt første møte med videregående skole.