Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) vil avlyse både skriftlig og muntlig eksamen.

Helt overordnet mener Norsk Lektorlag at arbeid frem mot eksamen både aktiviserer faglig læring og utvikling, og bidrar til sosial læring. Laget har medlemmer i Tinn.

– Vi kjenner oss ikke igjen i at gjennomføringen av lokalt gitte muntlige eksamener vil gå på bekostning av faglærers undervisning. Dette ligger allerede inn i planene, sier Nyhuus i en pressemelding.

Videre er Norsk Lektorlag bekymret for premisset om at det er en motsetning mellom læring og forberedelse til eksamen som ser ut til å ligge til grunn her

– De fleste skoler har planlagt for et godt vurderingsgrunnlag for standpunkt i god tid før 17. mai. Da har elevene det formelle vurderingsgrunnlaget de trenger for å få standpunktkarakter. Våre medlemmers erfaringer med avlyste eksamener fra våren 2020 og 2021 viser at det har vært vanskelig for elevene å holde motivasjonen oppe til en utsatt standpunktvurdering, sier Nyhuus.

– Forholdene lå bedre til rette i år for å gjennomføre eksamen. Derfor hadde vi en forventning om at Brenna ville ta et skritt mot en mer normal skolehverdag denne våren.

Kunnskapsministeren sier at forslaget skal på en høring og en endelig beslutning vil bli tatt kort tid etter det.

– Vi og andre har gitt mange innspill underveis. Det er vanskelig å se hva en ny høring nå vil gi av ny informasjon, avslutter Nyhuus.