Slik ble antall turistovernattinger påvirket av korona: - Tinn ikke blant de hardest rammede

Tidligere i år var det en markant nedgang på antall overnattinger i Tinn i perioden mars, april og mai. I juni var utviklinga imidlertid mer positiv. Nye tall fra statistisk sentralbyrå viser at nivået for antall overnattinger i juni er omtrent det samme som i fjor.