- Slike tilstander pleier vi eller å se når vi lanserer nye boligprosjektersentralt i Oslo.

I alt 40 personer var møtt fram til visning da de åtte nye Sportshyttene på Kollen ble lagt ut for salg. På et blunk var 5 av de 8 hyttene solgt. Nå blir det trekning.